Godzina DOZOWANIA PASZY [w kilogramach]
2018-10-302018-10-292018-10-282018-10-272018-10-26
1 20.28    45.64    0.00    0.00    0.00   
2 25.28    25.29    25.27    0.00    0.00   
2 0.00    0.00    45.46    0.00    0.00   
3 0.00    0.00    0.00    25.61    0.00   
4 0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
5 0.00    25.22    0.00    25.61    25.86   
7 70.86    0.00    50.76    0.00    25.81   
7 0.00    45.48    0.00    0.00    20.30   
8 0.00    25.29    20.29    20.41    0.00   
9 0.00    0.00    0.00    29.36    0.00   
11 20.24    0.00    0.00    45.58    0.00   
12 25.32    20.29    25.29    0.00    25.56   
12 0.00    25.32    0.00    0.00    25.98   
14 25.32    0.00    0.00    0.00    20.54   
14 0.00    25.27    25.31    0.00    0.00   
15 0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
17 50.55    25.29    0.00    0.00    0.00   
18 20.24    25.21    45.56    25.25    25.86   
18 0.00    0.00    25.18    0.00    20.60   
20 50.51    0.00    0.00    0.00    25.82   
20 0.00    20.23    0.00    0.00    0.00   
21 0.00    25.24    0.00    0.00    25.64   
22 0.00    0.00    0.00    70.64    0.00   
23 0.00    25.28    25.22    0.00    46.09   
Suma 308.60    359.05    288.34    242.46    288.06